Integri G5

Funkční popis internetové aplikace Integri G5i

Integri G5i je nadstavba informačního systému Integri G5, která slouží k prezentaci nejdůležitějších informací souvisejících se správou nemovitostí, evidovaných v informačním systému Integri G5 na internetu. Nabízí co nejjednodušší a nejpřehlednější přistup k informacím pro majitele nebo nájemce spravovaných nemovitostí.

Integri G5i nabízí informace pro dvě skupiny cílových uživatelů. První skupinou jsou samotní uživatelé (vlastníci nebo nájemci) jednotlivých spravovaných prostor (byty, nebyty, garáže …), druhou jsou tzv. „funkcionáři domu“.

Pro uživatele prostor jsou k dispozici následující informace:

 • Informace o prostoru. Jedná se o detailní informace související s prostorem. To je adresa, velikost prostoru, plochy prostoru, vlastnický vztah, spolubydlící, spoluvlastníci, aktuální předpis, variabilní symbol.
 • Předpisy. Informace o aktuálním předpisu a informace o předchozích předpisech.
 • Vyúčtování prostor. Informace o výsledcích vyúčtování topných sezon.
 • Pohledávky a úhrady. Informace o stavu saldokonta pohledávek (předpisy, vyúčtování a jiné)
 • Přehled plateb. Informace o přijatých platbách.
 • Anuity. Informace o stavu anuity.
 • Hypotéky. Informace o stavu hypotéky.
 • Půjčky. Informace o stavu půjčky.
 • Měřiče. Evidence měřičů prostoru.
 • Kontakty. Kontakty na správu a funkcionáře domu.
 • Dokumenty. Evidence dokumentů určených uživatelům prostor.
 • Schůze. Informace o plánovaných a provedených schůzích.

Pro funkcionáře domu jsou k dispozici následující informace:

 • Informace o domu. To je adresa, počty prostor, plochy a vlastnické podíly.
 • Saldo domu. Informace o saldokontech pohledávek všech prostor domu.
 • Předpisy domu. Informace o předpisech všech prostor domu.
 • Vyúčtování domu. Informace o vyúčtování topné sezony domu.
 • Anuity domu.
 • Půjčky domu.
 • Výkaz domu. Specializovaný výstup, který umožňuje v rámci jednoho PDF dokumentu vypisovat většinu nejdůležitějších ekonomických informací souvisejících se správou objektu.
 • Měřiče domu. Informace o měřičích domu s možností „stahování“ odečtových listů, které je možno po vyplnění načíst do IS Integri G5.
 • Revize domu. Informace o provedených a plánovaných revizích domu.
 • Osoby v bytech. Informace o nahlášených osobách v bytech.
 • Bankovní výpisy.

Internetová aplikace je 1 x denně automaticky aktualizována dle změn stavu v jednotlivých evidencích, které jsou prováděny v informačním systému Integri G5.